PALVELUT

Perhekoti Tammi tarjoaa yksilöllisen lapsen tarpeista lähtevän hoidon ja huolenpidon. Tukee lapsen persoonallisuuden kehitystä, hakien ja tukien vahvuuksia, kannustaa harrastuksiin ja motivoi koulunkäyntiin.

Tukee lapsen eheytymistä tarjoamalla korjaavia kokemuksia ja elämyksiä turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla. Lisäksi tarpeen vaatiessa kustannamme terapia palveluita.

Perhekoti Tammi tekee yhteistyötä sijoittajakunnan, biologisten vanhempien, sukulaisten, koulun ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme Ammatillisten Perhekotien liiton jäsen

Ammatillisten Perhekotien Liitto (APKL ry), perustettu 1992, on jäseninä noin 80 ammatillista perhekotia. APKL ry:n päämääränä on tukea jäsenperhekoteja tarjoamaan korkealaatuisia lasten sijaishuoltopalveluja sekä toimia tiiviissä yhteistyössä muun lastensuojelukentän kanssa alan yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi.

APKL ry:n keskeisenä toimintana on suorittaa prosessinomaista jatkuvaan arviointiin perustuvaa laatutyöskentelyä toimimalla yhteistyöelimenä jäsenperhekotien välillä, sekä osallistumalla aktiivisesti yleiseen lastensuojelualan laadulliseen kehitys- ja yhteistyöhön.

APKL ry on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhdistys.