ESITTELY

Uskomme vahvasti siihen että perhekodimme pienuus luo paremmat edellytykset nuorille vielä paremmalle kasvulle. Perustehtävänämme on hoitaa kuntien huostaanottamia, pitkä- sekä lyhytaikaista perhehoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Pyrkimyksemme on luoda nuorille tukevat juuret elämän haasteisiin. Perhekodin nuorekkailla isännillä on vankka yli 30 vuoden työkokemus lastensuojelusta sekä erityisnuorista.

Tässä tehtävässä olemme laajemmin tutustuneet yhteiskunnan auttamisverkostoihin. Yhteistyö lasten biologisten sukulaisten ja sijoittajatahojen kanssa on toimivaa

Perusarvojamme on lapsen ja lapsuuden kunnioittaminen, kodinomaisuus, yksilöllisyys, rehellisyys ja luottamus. Perhekodin tehtävä on mahdollistaa lapsen normaali kasvu ja kehitys lapsen erityistarpeet huomioiden. Samalla valmentaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen aikuisuuteen. Tärkeää on myös turvata huoleton lapsuus ja tarjota lapselle iloa ja elämyksiä.

Olemme Ammatillisten Perhekotien liiton jäsen

Ammatillisten Perhekotien Liitto (APKL ry), perustettu 1992, on jäseninä noin 80 ammatillista perhekotia. APKL ry:n päämääränä on tukea jäsenperhekoteja tarjoamaan korkealaatuisia lasten sijaishuoltopalveluja sekä toimia tiiviissä yhteistyössä muun lastensuojelukentän kanssa alan yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi.

APKL ry:n keskeisenä toimintana on suorittaa prosessinomaista jatkuvaan arviointiin perustuvaa laatutyöskentelyä toimimalla yhteistyöelimenä jäsenperhekotien välillä, sekä osallistumalla aktiivisesti yleiseen lastensuojelualan laadulliseen kehitys- ja yhteistyöhön.

APKL ry on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhdistys.