Palvelut

Perhekoti Tammi tarjoaa yksilöllisen lapsen tarpeista lähtevän hoidon ja huolenpidon. Tukee lapsen persoonallisuuden kehitystä, hakien ja tukien vahvuuksia, kannustaa harrastuksiin ja motivoi koulunkäyntiin. Tukee lapsen eheytymistä tarjoamalla korjaavia kokemuksia ja elämyksiä turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla. Lisäksi tarpeen vaatiessa kustannamme terapia palveluita.

Perhekoti Tammi tekee yhteistyötä sijoittajakunnan, biologisten vanhempien, sukulaisten, koulun ja muiden sidosryhmien kanssa