Esittely

Uskomme vahvasti siihen että perhekodimme pienuus luo paremmat edellytykset nuorille vielä paremmalle kasvulle. Perustehtävänämme on hoitaa kuntien huostaanottamia, pitkä- sekä lyhytaikaista perhehoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria. Pyrkimyksemme on luoda nuorille tukevat juuret elämän haasteisiin. Perhekodin nuorekkailla isännillä on vankka yli 15 vuoden työkokemus lastensuojelusta sekä erityisnuorista.

Perhekodissa on tällä hetkellä kolme sijoitettua lasta ja heidän lisäksi meillä on asumisharjoittelutoimintaa. Tässä tehtävässä olemme laajemmin tutustuneet yhteiskunnan auttamisverkostoihin. Yhteistyö lasten biologisten sukulaisten ja sijoittajatahojen kanssa on toimivaa.

Perusarvojamme on lapsen ja lapsuuden kunnioittaminen, kodinomaisuus, yksilöllisyys, rehellisyys ja luottamus. Perhekodin tehtävä on mahdollistaa lapsen normaali kasvu ja kehitys lapsen erityistarpeet huomioiden. Samalla valmentaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen aikuisuuteen. Tärkeää on myös turvata huoleton lapsuus ja tarjota lapselle iloa ja elämyksiä.